Lidl leták

AKTUÁLNÍ LIDL LETÁK Lidl leták od 1.7. do 8.7.

lidl leták 1.7

Lidl Americký týden

Udělejte si společně s Lidlem ten nejdivočejší týden ze všech a využijte speciální nabídky, která se ukrývá pod vlajkou USA. Americký týden a Lidl leták vás rozhodně nezklame!

A doporučujeme jej začít hned zostra s Bourbon Whiskey, která vás příjemně opije už jen svou akční cenou. Děti si pak nepochybně pochutnají na světoznámých amerických Cookies, které jsou lahodnou pochoutkou i pro dospělé.

Poté, co jsme ráno otevřeli lahev Bourbon Whiskey a nacpali se sladkostmi, je načase přemýšlet, co budeme dělat na oběd. Každý ví, že k Americe patří hamburgery, proto zapomeňte na vepřo knedlo zelo a nacpěte se ke spokojenosti žaludku i jazykových pohárků vynikajícím mletým masem z Lidlu.

Pokud by vám po obědě přeci jen vyhládlo, pořád v rámci amerického týdne máte otevřeno několik dalších možností, mezi nimiž je i pizza na americký způsob, kuřecí křidýlka, nudličky, stehýnka nebo vepřová žebírka a legendární a oblíbené hot dogy a další pochutiny ze země neomezených možností, které můžete dochutit výbornými omáčkami.

Brambůrky, Cola light nebo dobrá americká vína jistě potěší vás i každou návštěvu. V rámci amerického týdne Lidl si budete moci užít také široký výběr dezertů a sladkostí, ať už to je několik druhů Cookies nebo oblíbený pop corn.

Každý správný Američan se stará o svou zahradu, poněvadž se jedná o jeho chloubu před sousedy. Proto vám nabízíme benzínový křovinořez za bezkonkurenční cenu, stejně tak úžasnou sekačku na trávu, která vám ušetří spoustu času a námahy.

Americký týden si asi těžko dokážeme představit bez pořádného a poctivého grilování. Proto jsme pro vás přichystali krkovičku v marinádě i tradiční špekáčky a krůtí stehenní špízy, po kterých se vám budou sbíhat sliny. Udělejte si pravou americkou zahradní party, pozvěte všechny sousedy a užijte si svůj vlastní americký sen!

Při této příležitosti můžete také ohromit naší specialitou, kterou naleznete taktéž uvnitř letáku Lidl. Jedná se o recept na uzeného lososa s hořčicí, o kterém ve vašem sousedství budou kolovat legendy. Nenechte si tuto příležitost ujít!

A nakonec, v horkých dnech letošního léta můžete zchladit svá ústa proslulou americkou zmrzlinou, která rozehraje struny vašich chutí a zalije vás osvěžujícími pocity štěstí. Léto se vám bude hned zdát o poznání krásnější.

Lidl Americký týždeň

Urobte si spoločne s Lidl ten najdivokejšie týždeň zo všetkých a využite špeciálne ponuky, ktorá sa ukrýva pod vlajkou USA. Americký týždeň a Lidl leták vás rozhodne nesklame!

A odporúčame ho začať hneď zostra s Bourbon Whiskey , ktorá vás príjemne opije už len svojou akčnou cenou. Deti si potom nepochybne pochutnajú na svetoznámych amerických Cookies , ktoré sú lahodnou pochúťkou aj pre dospelých.

Potom, čo sme ráno otvorili fľašu Bourbon Whiskey a natlačili sa sladkosťami, je načase premýšľať, čo budeme robiť na obed. Každý vie, že k Amerike patrí hamburgery , preto zabudnite na vepřo knedlo zelo a napchajte sa k spokojnosti žalúdka i jazykových pohárikov vynikajúcim mletým mäsom z Lidlu .

Ak by vám po obede predsa len vyhladli, stále v rámci amerického týždňa máte otvorených niekoľko ďalších možností, medzi ktorými je aj pizza na americký spôsob , kuracie krídelka, rezance , stehienka alebo bravčová rebierka a legendárny a obľúbené hot dogy a ďalšie pochutiny zo zeme neobmedzených možností, ktoré môžete dochutiť výbornými omáčkami.

Zemiačiky, Cola light alebo dobrú americká vína iste poteší vás aj každú návštevu. V rámci amerického týždňa Lidl si budete môcť užiť aj široký výber dezertov a sladkostí, či už to je niekoľko druhov Cookies alebo obľúbený pop corn .

Každý správny Američan sa stará o svoju záhradu, pretože sa jedná o jeho pýchu pred susedmi. Preto vám ponúkame benzínový krovinorez za bezkonkurenčnú cenu, rovnako tak úžasnú kosačku na trávu , ktorá vám ušetrí veľa času a námahy.

Americký týždeň si asi ťažko dokážeme predstaviť bez poriadneho a poctivého grilovanie. Preto sme pre vás prichystali krkovičku v marináde aj tradičné špekáčiky a morčacie stehennej špízy , po ktorých sa vám budú zbiehať slinky. Urobte si pravú americkú záhradnú party, pozvite všetkých susedov a užite si svoj vlastný americký sen!

Pri tejto príležitosti môžete tiež ohromiť našou špecialitou, ktorú nájdete taktiež vnútri letáku Lidl . Jedná sa o recept na údeného lososa s horčicou , o ktorom vo vašom susedstve budú kolovať legendy. Nenechajte si túto príležitosť ujsť!

A nakoniec, v horúcich dňoch tohtoročného leta môžete schladiť svoje ústa preslávenú americkú zmrzlinou , ktorá rozohrá struny vašich chutí a zaleje vás osviežujúcimi pocity šťastia. Leto sa vám bude hneď zdať o poznanie krajšie.

Lidl American Week

Take with Lidl one week wildest of them all and get special offers, which is hidden under the U.S. flag. American week and Lidl leaflet will not disappoint!

and recommends it to start now sharply with Bourbon Whiskey , which will pleasantly drunk just its price action. Kids will undoubtedly enjoy our world famous American Cookies , which are a delicious delicacy and adults.

After the morning we opened a bottle of Bourbon Whiskey and stuffed with candy, it's time to think about what we do for lunch. Everyone knows that America to include hamburgers , so forget about pork, dumplings and sauerkraut and stuff to the satisfaction of the stomach and language excellent cup minced meat from Lidl .

If you after lunch peckish after all, still in the U.S. week you have opened several options, among them a pizza the American way , chicken wings, noodles , legs or pork chops a legendary and popular hot dogs and other snacks from the land of unlimited possibilities that can be flavored sauces excellent.

Chips, Cola light or good American wines will delight you with every visit. The American week Lidl you can also enjoy a wide selection of desserts and sweets, whether it is some kind of cookies or a favorite pop corn .

Every good American takes care of your garden, because it is his pride before neighbors. That's why we offer petrol brush cutter unbeatable price, as well as an amazing lawnmower , which will save you a lot of time and effort.

American Week can hardly imagine without proper and fair barbecue. Therefore, we have prepared collars in the marinade and traditional sausages and turkey thigh skewers , after which you will be tempted. Make a real American garden party, invite all the neighbors and enjoy your own American dream!

On this occasion, you can also impress our specialty, which can be found also inside Lidl leaflet . This is a recipe for smoked salmon with mustard , which in your neighborhood will be circulated legend. Do not miss this opportunity!

And finally, on hot days this summer, you can cool your mouth famous American ice cream , which kick off the strings of your taste and pour you refreshing feelings of happiness. Summer you will now seem considerably more beautiful.

Reklama